สมัครบาคาร่าฟรี,สูตรเล่นบาคาร่า,ดาวน์โหลดเกมบาคาร่า

Thursday, June 23, 2022
More

  ส่อง 10 เขต GoodWalk Score มากสุด-ต่ำสุดในกรุงเทพฯ พบบางรักแชมป์ 59 คะแนน

  เชื่อว่าเมืองที่ดี ในความหมายของใครหลาย ๆ คน น่าจะหนีไม่พ้นเมืองที่ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ล้วนอยู่ในระยะ “เดินเท้า” ได้ วันนี้ BLT เลยพามาส่องคะแนน GoodWalk Score มากสุด-ต่ำสุดใน 10 เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจภาพรวมของการเป็น “เมืองเดินได้” ในเมืองหลวงของเราแห่งนี้กัน

  GoodWalk Score คะแนนบ่งบอกประสิทธิภาพการเดินทางด้วย “การเดิน”

  GoodwalkThailand หรือโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) ที่เกิดมาจากการทำงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิด “การเดิน” ของผู้คนในพื้นที่เมืองในชีวิตประจำวัน


  โดยมี GoodWalk Score เป็นหนึ่งในกระบวนการประเมินศักยภาพการเดินทางด้วย “การเดิน” ในเมืองต่าง ๆ ของไทย ด้วยตัวเลขคะแนนที่แบ่งเป็นเกณฑ์ดังนี้

  0-15
  – ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดิน

  16-32
  – เข้าถึงด้วยการเดินได้ลำบาก

  33-48
  – เข้าถึงด้วยการเดินได้เล็กน้อย

  49-65
  – เข้าถึงด้วยการเดินได้ปานกลาง

  66-100
  – เข้าถึงด้วยการเดินได้ดี

  และค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ จะมาจากการประเมินศักยภาพของสถานที่ดึงดูดการเดิน (Point of Attraction) ของพื้นที่นั้น ๆ แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
  1.แหล่งงาน
  2.สถานศึกษา
  3.แหล่งจับจ่ายใช้สอย
  4.พื้นที่นันทนาการ
  5.สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม
  6.สถานที่ขนส่งสาธารณะ

  10 เขต GoodWalk Score มากสุด-ต่ำสุดในกรุงเทพฯ

  5 เขตที่ได้คะแนน GoodWalk Score มากสุดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่

  1.บางรัก 59 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 69 คะแนน
  – สถานศึกษา 51 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 93 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 44 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 60 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 36 คะแนน

  2.ปทุมวัน 56 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 61 คะแนน
  – สถานศึกษา 52 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 88 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 40 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 57 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 39 คะแนน

  3.ป้อมปราบศัตรูพ่าย 55 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 72 คะแนน
  – สถานศึกษา 50 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 85 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 36 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 61 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 25 คะแนน

  4.สัมพันธวงศ์ 54 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 70 คะแนน
  – สถานศึกษา 42 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 94 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 40 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 54 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 28 คะแนน

  5.พระนคร 53 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 64 คะแนน
  – สถานศึกษา 45 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 81 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 50 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 61 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 22 คะแนน

  และ 5 เขตที่ได้คะแนน GoodWalk Score ต่ำสุดในกรุงเทพฯ ได้แก่

  1.หนองจอก 15 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 19 คะแนน
  – สถานศึกษา 15 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 25 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 9 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 16 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 6 คะแนน

  2.คลองสามวา 16 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 22 คะแนน
  – สถานศึกษา 14 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 32 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 8 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 16 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 1 คะแนน

  3.ทวีวัฒนา 19 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 18 คะแนน
  – สถานศึกษา 12 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 39 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 12 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 21 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 12 คะแนน

  4.ลาดกระบัง 19 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 21 คะแนน
  – สถานศึกษา 16 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 39 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 14 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 21 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 5 คะแนน

  5.ตลิ่งชัน 23 คะแนน แบ่งเป็น
  – แหล่งงาน 27 คะแนน
  – สถานศึกษา 18 คะแนน
  – แหล่งจับจ่ายใช้สอย 48 คะแนน
  – พื้นที่นันทนาการ 17 คะแนน
  – สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 24 คะแนน
  – สถานที่ขนส่งสาธารณะ 9 คะแนน

  ติดตามเรื่องราวของ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี ได้ที่